Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η υπ΄ αριθμ. πρωτ.:2073/24.02.2022(ΑΔΑ:6ΣΤΩ46ΜΤΛΗ-ΥΑΔ) προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό για τη χορήγηση τριων (3) υποτροφιων για προπτυχιακές σπουδές στην ελλάδα τα από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Κλεαρχου Τσουριδη», ακαδ.ετους 2021-2022.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΣΟΥΡΙΔΗ 2021-22

Αιτηση Υποψηφιότητας Κληροδοτηματος Τσουρίδη 2021-22

Προκηρυξη Κληροδοτήματος Κλεαρχου Τσουριδη ακαδ. ετος 2021-22