Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος το ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2021-2022 στο σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/stay-tuned/academic-calendar/

Επίσης έχει αναρτηθεί, για διευκόλυνσή σας, το ακαδημαϊκό ημερολόγιο σε μορφή pdf (μίας σελίδας Α4) https://www.upatras.gr/wp-content/uploads/2021/08/UPAT-2021-2022.pdf