Σας ενημερώνουμε ότι οι φοιτητές οι οποίοι αιτούνται:

   1. Βεβαίωση ολοκλήρωσης
   2. Αναστολή Σπουδών
   3. Μετεγγραφή
   4. Λήψη πτυχίου Πανεπιστημίου Πατρών, πρώην ΤΕΙ Πατρών και πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

δεν θα μπορούν να παραλάβουν τα αντίστοιχα έγγραφα  αν δεν έχουν τακτοποιήσει όλες τις υποχρεώσεις τους σε όλες τις Δομές του Ιδρύματος ήτοι: (παράδοση δωματίων Φοιτητικής Εστίας, κάρτα σίτισης, Βιβλιοθήκη, Ακαδημαϊκή Ταυτότητα)

Σε κάθε περίπτωση συνοδευτικά με την αντίστοιχη αίτηση πρέπει να καταθέτουν Υπεύθυνη Δήλωση  στην οποία θα αναγράφουν τα κάτωθι: (Δεν διατηρώ δωμάτιο στην φοιτητική εστία του Πανεπιστημίου Πατρών,  έχω παραδώσει την κάρτα σίτισης, δεν έχω εκκρεμότητα με την Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πατρών και θα σας καταθέσω την Ακαδημαϊκή μου ταυτότητα  με την παραλαβή του εγγράφου).

 

Από την Γραμματεία του Τμήματος Λογοθεραπείας