Καλούνται όσοι φοιτητές έχουν ήδη ολοκληρώσει Πρακτική ή που διεξάγουν Πρακτική Άσκηση ή που δύνανατι να ξεκινήσουν ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΞΑΜΗΝΟ Πρακτική και ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ. Να συμπληρώσουν το παρακάτω ερωτηματολόγιο:

https://forms.gle/udTSUEqMWRf5bbZKA