Επειδή υπάρχουν φοιτητές που πραγματοποιούν πρακτική ή ήδη έχουν ολοκληρώσει και δεν έχουν επιβλέποντα Πτυχιακής, αυτοί προηγούνται για τη διεξαγωγή Πτυχιακής προς το παρόν. Ως εκ τούτου, όσοι ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες καλούνται να συμπληρώσουν το παρακάτω ερωτηματολόγιο άμεσα.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiASU_LVHE9UhbPjWUytHOT8bYzPHbjZdbDVk_Zx0cRSgQmA/viewform?usp=sf_link