Οι φοιτητές/τριες μπορούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία εγγραφής τους στην εφαρμογή eggrafes.upatras.gr μέσω της συμπλήρωσης του κωδικού υποψηφίου καθώς και στο πεδίο πατρώνυμο το λεκτικό ΤΕΣΤ (ελλ.  χαρακτήρες Κεφαλαία).

 

2022-2023 ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ