Το μάθημα Γερμανικά 1 είναι προαιρετικό. Ως εκ τούτου ο βαθμός του δεν συνυπολογίζεται στη γενική βαθμολογία. Επειδή το μάθημα αυτό δεν εξετάστηκε στις εξεταστικές του Ιουνίου 2020 και Σεπτεμβρίου 2020 λόγω μη συμπλήρωσης των απαιτούμενων διδακτικών ωρών, δεν θα συνυπολογιστεί στη μελλοντική δήλωση μαθημάτων.

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα, πρέπει να το συμπεριλάβουν εκ νέου στη δήλωση μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου 2021.

 

Δρ. Γεωργία Σταφυλίδου