Το μάθημα “Τραυλισμός”  θα πραγματοποιηθεί αυτή την Παρασκευή 26/11/2021 στις 15:00 μ.μ.