Προς τους νέους φοιτητές

Σας ενημερώνουμε ότι από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σχεδιάζεται να εκκινήσει άμεσα η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων μετεγγραφής για το τρέχον ακαδ. έτος.

Όσοι/ες σκοπεύετε να υποβάλλετε αίτηση για μετεγγραφή, σας παρακαλούμε πολύ όπως ολοκληρώσετε άμεσα (εφόσον δεν το έχετε ήδη κάνει) την ηλεκτρονική εγγραφή σας στο Πανεπιστήμιο Πατρών, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στον ιστότοπο: https://www.upatras.gr/foitites/protoeteis/ilektroniki-engrafi-akad-etous-2022-2023/

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και ελέγχων και οριστικοποίηση εγγραφής από το Πανεπιστήμιο Πατρών θα σας αποδοθούν οι κωδικοί τηλεματικής UpnetID, που είναι απαραίτητοι για την υποβολή αίτησης μετεγγραφής. 

ü  Λόγω του ότι έχουν δικαίωμα μετεγγραφής και οι επιτυχόντες της ειδικής κατηγορίας σοβαρών παθήσεων, για τους οποίους απαιτείται η υποβολή επιπλέον δικαιολογητικών, ο έλεγχος αυτών, και η έγκριση της εγγραφής τους με απόφαση Συνέλευσης Τμήματος μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και συνεπώς η οριστικοποίηση της εγγραφής και απόδοση κωδικών, παρακαλούμε πολύ όπως ενημερώσετε με κάθε πρόσφορο μέσο τους επιτυχόντες της ειδικής κατηγορίας ώστε να καταθέσουν ή αποστείλουν με τον ως άνω περιγραφόμενο τρόπο τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.