Οι φοιτητές του ΔΠΜΣ “Επιστήμες Αποκατάστασης” προκειμένου να μπορέσουν να φοιτήσουν στο χειμερινό εξάμηνο του προγράμματος πρέπει να καταθέσουν τη 2η δόση των διδάκτρων μέχρι τις 30/09/2021 και να αποστείλουν με e-mail το αποδεικτικό κατάθεσης στο sltsecr@upatras.gr ή rehslt@upatras.gr