Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Βρέθηκε φάκελος με έγγραφα  (σημειώσεις) στην αίθουσα διδασκαλίας ΠΑΜ13.

Παρακαλούμε όποιος φοιτητής/τρια  τον έχασε να περάσει να τον παραλάβει από την Γραμματεία

Από την Γραμματεία