ΠΡΟΣΟΧΗ Σας ενημερώνουμε ότι η δικτυακή πύλη για

την ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2021-22

του Τμήματος θα είναι ανοικτή από

 01-09-2021 έως και 31-10-2021.