Σας ενημερώνουμε ότι οι προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Λογοθεραπείας (με εισαγωγή από το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020), μπορούν να εισέλθουν στο σύστημα www.progress.upatras.gr, προκειμένου να προβούν σε ανανέωση εγγραφής για το ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2021-2022                                                                       από την Δευτέρα  21-02-2022.