Το παρακάτω λινκ να συμπληρωθεί  ΜΟΝΟ απο άτομα που έχουν ήδη ολοκληρώσει Πρακτική ή που διεξάγουν Πρακτική Άσκηση ή που θα ξεκινήσουν ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΞΑΜΗΝΟ Πρακτική και ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ. Προς το παρόν δεν δύνανται να ξεκινήσουν Πτυχιακή φοιτητές που δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες.

 

https://forms.gle/fT3NERFgJtq84gPUA