Αξιότιμες/μοι κυρίες/κύριοι,

θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δίνεται η δυνατότητα στο Πανεπιστήμιό μας να υποβάλλει μία (1) ερευνητική πρόταση στην πρόσκληση του AXA Research Fund με τίτλο: Health impacts of climate change: assessment and new approaches for adaptation [https://www.axa-research.org/en/page/AXA-Fellowships]

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες [https://arfv2.cdn.axa-contento-118412.eu/arfv2/64f3a827-bfc9-41a7-925e-81ed995345f7_AXA+RF+2022+CFP+Health+impacts+of+climate+change.pdf], η πρόσκληση στοχεύει στην χορήγηση χρηματοδότησης σε νέους μεταδιδάκτορες (max. PhD+5) οι οποίοι θα λάβουν έως 125 000EUR χρηματοδότηση για την υλοποίηση ερευνητικού έργου διάρκειας 2 ετών.

Το ίδρυμά μας θα πρέπει να δηλώσει την μία (1) θέση υποψηφίου στη διαγωνιστική διαδικασία του προγράμματος έως τις 28 Απριλίου 2022.

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιµότητας της πρόσκλησης, μπορούν να αποστείλουν έως την Κυριακή 17 Απριλίου 2022, την εκδήλωση ενδιαφέροντός τους στο researchsup@upatras.gr, υποβάλλοντας στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα:

* μία σύντομη περίληψη της πρότασής τους (1.500 χαρακτήρων με κενά),

* ένα σύντομο βιογραφικό (έως 3 σελίδες) κάνοντας αναφορά στο συνεργαζόμενο Μέλος ΔΕΠ του ιδρύματός μας.

Όλες οι υποψηφιότητες θα προωθηθούν για συζήτηση στο Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών στην συνεδρίαση της Τρίτης 19 Απριλίου 2022 για την τελική επιλογή της μίας υποψηφιότητας. Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι κατά την διάρκεια διεξαγωγής της συνεδρίασης σε περίπτωση που κληθούν να παρουσιάσουν την πρότασή τους. Περαιτέρω οδηγίες θα δοθούν σε συνέχεια της υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οδηγίες, κριτήρια, στόχοι, περιορισμοί και προϋποθέσεις συμμετοχής της πρόσκλησης AXA, μπορείτε να δείτε αναλυτικά στις κατευθυντήριες οδηγίες [https://arfv2.cdn.axa-contento-118412.eu/arfv2/64f3a827-bfc9-41a7-925e-81ed995345f7_AXA+RF+2022+CFP+Health+impacts+of+climate+change.pdf].

 

Μ.Ο.Δ.Υ. Ε.Λ.Κ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών Μονάδα Σχεδιασμού Έργων, Τμήμα Διαχείρισης Έργων