Κυρίες Κύριοι

Σε συνέχεια Μαιηλ των ενδιαφερόμενων φοιτητριών/των σχετικά με τα μαθήματα Γαλλικής γλώσσας και ορολογίας σας ενημερώνουμε τα παρακάτω:

Το Μάθημα Γαλλικά ΙΙ θα γίνεται κάθε Δευτέρα στην Αίθουσα Τ10 του Κτιρίου του ΤΕΠΕΚΕ (πρώην ΠΤΔΕ) και ώρα 15:00΄- 18:00΄. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν και πρέπει να εγγραφούν στο eclass με το μαίηλ του Πανεπιστημίου προκειμένου να λαμβάνουν ενημερώσεις και υλικό σχετικό με το μάθημα.
Η εγγραφή σε αυτό είναι ανοιχτή σε όλους.

Τα ίδια ισχύουν και για το Μάθημα Γαλλικά ΙV που θα γίνεται κάθε Πέμπτη και ώρα 17:00΄-19:30΄στην Αίθουσα Τ15 του Κτιρίου του ΤΕΠΕΚΕ (πρώην ΠΤΔΕ). Η εγγραφή και σε αυτό είναι ανοιχτή σε
όλους και ισχύουν τα ίδια με το μάθημα Γαλλικά ΙΙ.

Υ.Γ. Στα μαθήματα μπορούν να εγγραφούν όλοι οι φοιτητές ανεξάρτητα του τμήματος και έτους που φοιτούν. Η εγγραφή στο eclass είναι ανοιχτή σε όλους τους ενδιαφερόμενους και είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την
παρακολούθηση του μαθήματος.

Ευχαριστώ για τη συνεργασία

Ο Διδάσκων
Δρ.Ανδρέας Βελισσάριος

Andreas Velissarios
avelissa@upatras.gr