Για να εισέλθουν στη πλατφόρμα http://eggrafes.upatras.gr  που είναι διαθέσιμη από 08-31/12/2021, οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να καταχωρήσουν στο πεδίο πατρώνυμο τον λεκτικό κωδικό ΤΕΣΤ (ελλ. χαρακτήρες Κεφαλαία) καθώς και τον Αριθμό Μητρώου του Υπουργείου που τους έχει δοθεί