Αναφορικά με τις εγγραφές φοιτητών/τριων αιτούντων μετεγγραφή/μετακίνηση θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι  η πλατφόρμα http://eggrafes.upatras.gr [1]

θα παραμείνει ανοικτή μέχρι και τη Δευτέρα, 20.12.2021.