Παρακαλούνται οι φοιτητές Πτυχίου ΤΕΙ (εισακτέοι πριν το 2019) που έχουν περάσει Θεωρία μαθήματος Εαρινού Εξαμήνου στο οποίο έχει καταργηθεί το Εργαστήριο και δεν έχουν βαθμό στο Εργαστήριο να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο.

https://forms.gle/wRSs6bnkjzUeDxg36