ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΒΟΥΛΑ) ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΘΕΣΗ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Τηλ: (+30) 2610 962805

EMAIL : vgeorgop@upatras.gr

 
 
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ
 • Δίπλωμα Ηλεκτρoλόγoυ Μηχαvικoύ, Τμήμα Ηλεκτρoλόγωv Μηχαvικώv τoυ Παv/μίoυ Θράκης, Ιούλιος 1984.
 • Δίπλωμα Μasters SMEECS, Τμήμα Ηλεκτρoλόγωv Μηχαvικώv και Επιστήμης Υπoλoγιστώv τoυ ΜIΤ των ΗΠΑ με εξειδίκευση στις Οπτικές Τηλεπικοινωνίες Φεβρουάριος 1987.
 • Δίπλωμα Engineer’s (Professional) Degree, Τμήμα Ηλεκτρoλόγωv Μηχαvικώv και Επιστήμης Υπoλoγιστώv τoυ ΜIΤ των ΗΠΑ με εξειδίκευση στην Ανάλυση Βιοηλεκτρικών Σημάτων, Ιούνιος 1988.
 • Διδακτoρικό Δίπλωμα, Ph.D., Τμήμα Ηλεκτρoλόγωv Μηχαvικώv τoυ Tufts University τωv ΗΠΑ, με εξειδίκευση στην Επεξεργασία Σημάτων Αντίληψης και στα Νευρωνικά Δίκτυα, Μάιος 1992.
 
 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
 
Επεξεργασία σημάτων ομιλίας με τεχνικές προηγμένες φασματογραμμάτων – ροπών. Διαφορική διάγνωση μέσω Ασαφών Γνωστικών Χαρτών και Συλλογιστική Περιπτώσεων.
Τεχνολογία Επαυξητικής Εναλλακτικής Επικοινωνίας. Ανάπτυξη λογισμικών εφαρμογών στη Λογοθεραπεία. Μοντελοποίηση Οπτικοακουστικής Αντίληψης.
 
 
 
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
 
 • Georgopoulos, V. C., Perdikogianni, M., Mouskenteri, M., Psychogiou, L., Oikonomou, M., & Malandraki, G. A. (2017). Cross-Cultural Adaptation and Validation of the SWAL-QoL Questionnaire in Greek. Dysphagia, 33(1), 91-99.
 • Malandraki, G. A., Markaki, V., Georgopoulos, V. C., Psychogios, L., & Nanas, S. (2016). Postextubation Dysphagia in Critical Patients: A First Report From the Largest Step-Down Intensive Care Unit in Greece. American Journal of Speech-Language Pathology, 25(2), 150-156.
 • Georgopoulos, V. C., Stylios, C. D., Kambanaros, M., & Malandraki, G. A. (2016). Online Decision Support for Speech & Language Pathology Assessment and Rehabilitation of Individuals with Multiple Needs. In XIV Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing 2016 (pp. 1303-1307). Springer International Publishing.
 • Georgopoulos, V. C., & Stylios, C. D. (2015). Supervisory Fuzzy Cognitive Map Structure for Triage Assessment and Decision Support in the Emergency Department. In Simulation and Modeling Methodologies, Technologies and Applications (pp. 255-269). Springer International Publishing.
 • Bourgani, E., Stylios, C. D., Manis, G., & Georgopoulos, V. C. (2015). Integrated Approach for Developing Timed Fuzzy Cognitive Maps. In Intelligent Systems’ 2014 (pp. 193-204). Springer International Publishing.
 • Georgopoulos VC & Stylios CD. (2014). The Use of Fuzzy Cognitive Maps for Learning and Development of Medical Case Learning Scenarios. In N. Courtney; C. Poulsen & C. Stylios (Eds.) (2014). Case Based Teaching and Learning for the 21st Century. (pp. 259-277). Faringdon, Oxfordshire: Libri Publishing.
 • Georgopoulos, V. C., Chouliara, S., & Stylios, C. D., (2014). Fuzzy Cognitive Map Scenario-Based Medical Decision Support Systems for Education. Proceedings of the 36th Annual International IEEE EMBS Conference, Chicago, USA, Aug 26-30, pp.1813-1816.
 • Theotokatou M, Karapapas V, Alexaki A, Georgopoulos VC (2013).  AAC System for a Nonverbal Greek Down Syndrome Teen Elicits Word Production. Presented at the American Speech Hearing and Language Association (ASHA) Convention, Chicago, IL, (November 14-16).
 • Malandraki GA, Markaki V, Georgopoulos VC, Bauer JL, Kalogeropoulos I, & Nanas S. (2013). An international pilot study of asynchronous teleconsultation for oropharyngeal dysphagia. Journal of telemedicine and telecare, 19(2), 75-79.
 • Georgopoulos VC & Stylios CD. (2013). Fuzzy Cognitive Map Decision Support System for Successful Triage to Reduce Unnecessary Emergency Room Admissions for the Elderly. In Fuzziness and Medicine: Philosophical Reflections and Application Systems in Health Care (pp. 415-436). Springer Berlin Heidelberg.
 • Georgopoulos VC & Stylios CD. (2012). Introducing Fuzzy Cognitive Maps for Developing Decision Support System for Triage at Emergency Room Admissions for the Elderly. Proc. of IFAC, Biological and Medical Systems, Vol. 8, No. 1, pp. 484-489.
 • Stylios CD & Georgopoulos VC. (2011). Medical Decision Support Systems Based on Soft Computing Techniques. Proc. 18th World Congress of the International Federation of Automatic Control (IFAC). August 28 – September 2, Milano, Italy, pp. 14115-14120.
 • Stylios C.D. and Georgopoulos, V.C., “Fuzzy cognitive maps for medical decision support – a paradigm from obstetrics,” Proceedings of the 32nd Annual International IEEE EMBS Conference, August 31 – September 4, 2010, Buenos Aires, Argentina
 • Georgopoulos V.C. and Malandraki, G.A., “Personalized assistive cognition for early dementia patients with feeding/swallowing problems.” Proceedings of the First AMA/IEEE Medical Technology Conference in Washington, DC, (March 23, 2010).
 • Stylios, C.D., Georgopoulos, V. C., Malandraki, G.A., and Chouliara, S. “Fuzzy cognitive map architectures for medical decision support systems,” Appl. Soft Comput. 8(3): 1243-1251 (2008)
 • Kakolyris, A., Stylios,C.D. and Georgopoulos, V.C., “Fuzzy Cognitive Maps application for Webmining,” Proceedings of the Joint 4th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology (EUSFLAT 2005) and the 11th Rencontres Francophones sur la Logique Floue et ses Applications (LFA 2005), September 7 – 9, 2005, Barcelona, Spain.

 

Citations Profile at Scholar Google: http://scholar.google.com/citations?user=1Rbv0LsAAAAJ

Citations Profile at SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6701310888