Οι φοιτητές που θα ξεκινήσουν την ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ αυτό το εξάμηνο, πρέπει να συνδεθούν στο παρακάτω link για ενημέρωση, την Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί.
https://upatras-gr.zoom.us/j/98783805151?pwd=NnZSNFdqL2RiVktnVHY1eW9jVWhqdz09

Επιτροπή πρακτικής άσκησης