Σας ενημερώνουμε ότι και για τους
φοιτητές των Τμημάτων Φυσικοθεραπείας,
Λογοθεραπείας και Ιστορίας –
Αρχαιολογίας (στο οποίο εντάσσονται
και οι φοιτητές του Τμήματος
Μουσειολογίας) του Πανεπιστημίου
Πατρών, για το διάστημα από 01-09-2022 έως
22-09-2022 η σίτιση θα παρέχεται στο ισόγειο
του κτιρίου Β΄(στον χώρο του πρώην
κυλικείου) με την επίδειξη της κάρτας
σίτισης όπως ισχύει στο άνωθεν ωράριο
παραλαβής γευμάτων.

Ωράριο παραλαβής γευμάτων από τα
εστιατόρια (2022-2023)

Πρωινό: 7.30 – 09.30
Γεύμα: 12.00 – 15.30
Δείπνο: 19.00 – 21.00