Την Πέμπτη 19/1/2023 και ώρα 9:00 στην αίθουσα ΠΑΜ 1 θα γίνει ενημέρωση για το μάθημα ‘Πτυχιακές’ του 8ου εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023. Η ανακοίνωση αφορά εκείνους που πληρούν τα κριτήρια για την δυνατότητα επιλογής τους μαθήματος στο επόμενο εαρινό εξάμηνο.