Σας γνωρίζουμε ότι, το ενημερωτικό έντυπο για πρωτοετείς φοιτητές «INFO 2020-21»,  έχει αναρτηθεί στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/el/node/8630 και στο οποίο  οι πρωτοετείς φοιτητές μπορούν να βρουν χρήσιμες πληροφορίες για το Πανεπιστήμιο Πατρών.