Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες οι οποίοι παρακολουθούν το μάθημα SLT_603 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Β1 (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ), όπως συμπληρώσουν την Υπεύθυνη Δήλωση και την καταθέσουν στην Γραμματεία του Τμήματος έως και τις 15 Νοεμβρίου, προκειμένου να συμπεριληφθεί στην δήλωση μαθημάτων.

Δήλωση

 Από την Γραμματεία