ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ – Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ  2020-2021

Ανακοινώνονται στους προπτυχιακούς φοιτητές/τριες του Τμήματος Λογοθεραπείας οι οποίοι υλοποιούν την Πρακτική της Άσκηση είτε μέσω ΕΠΑΝΕΚ είτε μέσω ΟΑΕΔ ότι από 10-05-2021 θα γίνεται μόνο δια ζώσης  η Πρακτική Άσκηση, σύμφωνα και με απόφαση της  Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος.

Από την Γραμματεία του Τμήματος Λογοθεραπείας