ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ – Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Σας ενημερώνουμε ότι οι φοιτητές οι οποίοι εισήχθησαν στο Τμήμα Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022, σύμφωνα με τον Ν.2413/1996 (ΦΕΚ 124/ τ. Α΄/17-6-1996), όπως συμπληρώθηκε με το αρ. Φ.152/Β3/5554/27-9-1999, έγγραφο του ΥΠΕΠΘ μετά από σχετική εισήγηση του Τμήματος στην οποία ορίσθηκαν τα κριτήρια για την εισαγωγή των σπουδαστών, υποχρεούνται στην έκδοση ακοογράμματος από δημόσιο φορέα προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους.

Από την Γραμματεία του Τμήματος Λογοθεραπείας