ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

 

 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ – Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Σας ενημερώνουμε ότι οι φοιτητές οι οποίοι αιτούνται: Βεβαίωση ολοκλήρωσης  για Λήψη πτυχίου Πανεπιστημίου Πατρών, ή πρώην ΤΕΙ Πατρών ή πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, για το Εαρινό Εξάμηνο 2020-2021 υποβάλουν αίτηση στο email του Τμήματος (sltsecr@upatras.gr), έως και τις 29-07-2021.

 

Η αίτηση πρέπει να περιέχει τα πλήρη στοιχεία των φοιτητών ήτοι: (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο και Α.Μ.) και να αναφέρει ότι αιτούνται βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών και  επιθυμούν να συμπεριληφθούν στην επόμενη απονομή τίτλου σπουδών. Επιπρόσθετα στο email επισυνάπτεται αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και αντίγραφο της ακαδημαϊκής  ταυτότητας.

Υ.Γ. Η αποστολή γίνεται από το email του πανεπιστημίου τύπου upw……

 

Από την Γραμματεία του Τμήματος Λογοθεραπείας