Ενημερώνουμε τους φοιτητές  για τα κάτωθι:

  1. Για το μάθημα [SLT_302]: «ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» στον Εύδοξο θα δηλώνεται το Βιβλίο [13255858]: ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, BELAR, DEARDOFF.
  2. Για το μάθημα [SLT_501] «ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» στον Εύδοξο θα δηλώνεται το Βιβλίο [13257058]: Εγκέφαλος και Συμπεριφορά, Kolb B.