Προιστάμενος του Τμήματος:  Αρχόντω Τερζή, Καθηγήτρια
Τηλ: 2610 962804

Γραμματεία Τμήματος: Τσιράκου Νικολέτα, Λαζανά Ευαγγελία, Πανικολοπούλου Παναγιώτα

Τηλ: 2610 962801, 962802, 962803

Τηλ/Φαξ: 2610 962800

Ωράριο Εξυπηρέτησης Σπουδαστών:

ΔΕΥΤΕΡΑ 11:00 – 13:00
ΤΕΤΑΡΤΗ 11:00 – 13:00
ΠΕΜΠΤΗ 11:00 – 13:00

e-mail:  sltsecr@upatras.gr