Μετά τη δημοσίευση του ΦΕΚ 3099/14.07.2021 τ.Β΄ αναφορικά με την πρόσληψη και αποζημίωση μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων του Πανεπιστημίου Πατρών σας ενημερώνουμε ότι η ψηφιακή πλατφόρμα συλλογής στοιχείων για την αποζημίωση του επικουρικού έργου, θα είναι διαθέσιμη προς τους ενδιαφερόμενους από αύριο 5 Αυγούστου.

Όπως και πέρυσι, οι ενδιαφερόμενοι θα συνδέονται στην ψηφιακή πλατφόρμα [1] μέσω του ιδρυματικού λογαριασμού UPnetID [2] που διαθέτουν και από το μενού «Μισθοδοσία → Δηλώσεις στοιχείων αποζημίωσης επικουρικού» θα υποβάλουν τα στοιχεία τους. Προς διευκόλυνση όσων είχαν υποβάλει τα στοιχεία τους στην εν λόγω πλατφόρμα το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος, θα υπάρχουν προσυμπληρωμένα τα πεδία με δυνατότητα μεταβολής όπου χρειάζεται.

Οι ενδιαφερόμενοι που καταθέτουν για ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ τα χαρτιά τους για επικουρικό έργο θα πρέπει να υποβάλουν και τη βεβαίωση απογραφής του e-ΕΦΚΑ για ταυτοποίηση. Σχετικές οδηγίες-link [3] στο sis.

Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με τα πεδία προς συμπλήρωση, οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται για διευκρινήσεις στον υπάλληλο του Τμ.Μισθοδοσίας κ. Σταματόπουλο Ανδρέα, τηλ. 2610-997.284 ή με e-mail astamato@upatras.gr