Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η ΒΚΠ έχει προγραμματίσει σειρά σεμιναρίωντο φθινόπωρο για την γνωριμία της πανεπιστημιακής κοινότητας με πηγές και εργαλεία διαχείρισης της πληροφορίας. Τα σεμινάρια αυτά είναι ωριαία και γίνονται διαδικτυακά και απευθύνονται τόσο σε φοιτητές (όλων των επιπέδων) όσο και σε καθηγητές/ερευνητές. Το πλήρες τους πρόγραμμα βρίσκεται στην ιστοσελίδα https://library.upatras.gr/tag/autumn2022.

 

Συνοπτικά έχουν προγραμματιστεί τα εξής σεμινάρια:

13 Σεπτεμβρίου: TurnItIn – βασικές οδηγίες χρήσης / Διαδικτυακά, φόρμα εγγραφής

22 Σεπτεμβρίου: Scopus – ενημερωτική εκδήλωση για φοιτητές / Διαδικτυακά, φόρμα εγγραφής 

11 Οκτωβρίου: Προσβασιμότητα εκπαιδευτικού υλικού / Διαδικτυακά, φόρμα εγγραφής

18 Οκτωβρίου: Υποδοχή πρωτοετών / στη ΒΚΠ

20 Οκτωβρίου: Scopus – ενημερωτική εκδήλωση για ερευνητές / Διαδικτυακά, φόρμα εγγραφής

25 Οκτωβρίου: Ανοικτή Πρόσβαση – παρουσίαση προγραμμάτων ΣΕΑΒ / Διαδικτυακά, φόρμα εγγραφής

01 Νοεμβρίου: Υποδοχή πρωτοετών / στη ΒΚΠ

03 Νοεμβρίου: Mendeley – βασικές οδηγίες χρήσης / Διαδικτυακά, φόρμα εγγραφής

08 Νοεμβρίου: TurnItIn – βασικές οδηγίες χρήσης / Διαδικτυακά, φόρμα εγγραφής

10 Νοεμβρίου: Προσβασιμότητα εκπαιδευτικού υλικού / Διαδικτυακά, φόρμα εγγραφής

15 Νοεμβρίου: Υποδοχή πρωτοετών / στη ΒΚΠ

17 Νοεμβρίου: Scopus – ενημερωτική εκδήλωση για φοιτητές / Διαδικτυακά, φόρμα εγγραφής 

 

Παράλληλα με τις διαδικτυακά αυτά σεμινάρια, έχουν προγραμματιστεί τρεις υποδοχές πρωτοετών στο κτίριο της ΒΚΠ.