Η προθεσμία εγγραφής των υποψηφίων που εισάγονται με την ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών-Αλλογενών (Αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε.), των Αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων Σχολείων Κρατών- Μελών της Ε.Ε. που εισάγονται στα Τμήματα/Εισαγωγικές Κατευθύνσεις και στις σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδος, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, είναι από Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου έως και Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2022 ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 

την Αίτηση  θα πρέπει να την  καταθέσετε στο Τμήμα μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

2022_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΕΓΓΡΑΦΩΝ_ΑΛΛΟΔΑΠΩΝΨ8ΨΝ46ΜΤΛΗ-Ξ06

FEK_1873_2017_τ

FEK_272_2007_t.B

ΥΑ ΚΥΡΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ_ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΜΕ ΑΔΑ 2022.pdf.