ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2021-2022

 

Καλούνται οι δικαιούχοι μετεγγραφής Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022 να εισέλθουν στη διεύθυνση http://eggrafes.upatras.gr, προκειμένου να κάνουν την προεγγραφή τους, συμπληρώνοντας τον Α.Μ. του Υπουργείου από τις 08-12-2021 έως και τις 13-12-2021

Θα πρέπει να αναρτήσουν σε μορφή pdf  αποκλειστικά τα παρακάτω απαραίτητα έγγραφα

  • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Πιστοποιητικό γέννησης (πρέπει να εκδοθεί το τελευταίο εξάμηνο)
  • Έντυπο στο οποίο να αναγράφεται ο αριθμός ΑΜΚΑ (για διευκόλυνσή σας μπορείτε να το αναζητήσετε άμεσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.amka.gr/AMKAGR )
  • μία Φωτογραφία τύπου ταυτότητας (δεν έχει σημασία αν θα είναι έγχρωμη ή ασπρόμαυρη)

Κρίνεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η συμπλήρωση του αριθμού ΑΜΚΑ και του 8ψήφιου κωδικού εξετάσεων υποψηφίου που χρησιμοποιήθηκε για την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου.
Η εν λόγω διαδικασία υλοποιείται μόνο εξ αποστάσεως ΧΩΡΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ στη Γραμματεία του Τμήματος Λογοθεραπείας.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ :

Για την επισύναψη των δικαιολογητικών ηλεκτρονικά θα πρέπει πρώτα οι φοιτητές να έχουν αποθηκεύσει τα στοιχεία εισαγωγής τους και η αίτησή τους να έχει πάρει έναν μοναδικό αριθμό. Βεβαιωθείτε πριν την εκκίνηση της επισύναψης ότι έχετε αποθηκεύσει τα στοιχεία σας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα δίδεται ένας ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ, ο οποίος ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ότι η διαδικασία «ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΕΠΙΤΥΧΩΣ».

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Τα  δικαιολογητικά που απαιτούνται, κατά περίπτωση,  θα πρέπει να αποσταλούν στη  Γραμματεία του Τμήματος είτε μέσω  ταχυδρομείου αποκλειστικά από τις 08-12-2021 έως και τις 13-12-2021 (ημερομηνία ταχυδρομείου) ή  μετά από τηλεφωνικό ραντεβού (τηλ:2610-962801-03) στην Γραμματεία του Τμήματος στις ίδιες ημερομηνίες, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή.

Τα στοιχεία του Προσωπικού Λογαριασμού Χρήστη (UPnet ID) των νεοεισαχθέντων πρωτοετών φοιτητών και οι σχετικές οδηγίες από το Τμήμα Δικτύων θα αποσταλούν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που έχεις δηλώσει κατά την εγγραφή στο Πανεπιστήμιο Πατρών μέσω της πλατφόρμας http://eggrafes.upatras.gr. Η αποστολή των “UPnet ID” στους πρωτοετείς φοιτητές θα είναι αυτόματη μετά τους ανωτέρω σχετικούς ελέγχους.

Τα πιστοποιητικά εγγραφής θα αποσταλούν ηλεκτρονικά από τη Γραμματεία στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα αποδοθεί στον φοιτητή από το Ίδρυμα (UPnet ID).