ΝΕΑ παράταση της προθεσμίας της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πρακτική Άσκηση 2022-2023 (για φοιτητές του πρώην Τμ. Λογοθεραπείας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας), όπως αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης στις 22.02.2023:

https://praktiki.upatras.gr/?p=7506