Σας ενημερώνουμε ότι δόθηκε παράταση της ηλεκτρονικής εγγραφής των φοιτητών από μετεγγραφή μέχρι και την Τετάρτη 29/11/2023.