Σας γνωρίζουμε ότι η  ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή δικαιολογητικών για δωρεάν σίτιση παρατείνεται έως 30/12/2021.

Από την Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας