Οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το μάθημα της Πρακτικής Άσκησης θα πρέπει να παρευρεθούν την Τετάρτη 1/3 στις 10.00 στην ΠΑΜ16.