Οι φοιτητές που παρακολουθούν το πρόγραμμα του πρώην ΤΕΙ και θα ξεκινήσουν την Πρακτική τους Άσκηση το Εαρινό Εξάμηνο 2022-2023 (Έναρξη 1η Απριλίου 2023) μπορούν να αιτηθούν χρηματοδότηση από το Πανεπιστήμιο Πατρών μέσω ΕΣΠΑ όπως περιγράφεται στην αναρτημένη προκήρυξη.

Εναλλακτικά η ΠΑ μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω ΟΑΕΔ. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές καλούνται να γραφτούν στο μάθημα Πρακτική Άσκηση στο eclass για να έχουν πρόσβαση σε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

Για ερωτήσεις επικοινωνήστε με την επιτροπή της Πρακτικής άσκησης:

Παπακυρίτσης Γιάννης papakyritsis@upatras.gr

Μίχου Αιμιλία

Γερονίκου Ελευθερία

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑ 2022-2023 Τμ. ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ   ΝΕΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Αίτηση Χρηματοδότησης από την Πράξη ΠΑ ΤΕΙ

Αίτηση_Έναρξης_Πρακτικής_Άσκησης

Βεβαίωση Φορέα Απασχόλησης Αποδοχής Πραγμ. ΠΑ