Για όσα μαθήματα δεν έχουν προστεθεί ονόματα διδασκόντων στο ωρολόγιο πρόγραμμα, θα ενημερωθείτε για την έναρξη τους μέσω της ιστοσελίδας του τμήματος και ΜΚΔ.

Η κυρία Κορδούλη (Ψυχολ. & Νευροψυχ.) θα ξεκινήσει μαθήματα την 21/10

Η κυρία Νούσια (Ανάλυση Αγγλικής Βιβλιογ. & Τραυλισμός) θα ξεκινήσει μαθήματα στις 31/10

Ο κύριος Τσουβέλας (Εξελικτική Ψυχολογία) θα ξεκινήσει μαθήματα στις 26/10.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ-ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022 2023