ΠΡΟΣΟΧΗ Σας ενημερώνουμε ότι η δικτυακή πύλη για

την ανανέωση εγγραφής στο χειμερινό εξάμηνο 2021-2022
των προπτυχιακών φοιτητών

του Τμήματος θα είναι ανοικτή από

 01-09-2021 έως και 31-10-2021.