Το Τμήμα Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών  ανακοινώνει τα προσωρινά αποτελέσματα επιλογής φοιτητών για Π.Α. (για τους φοιτητές του π. Τμήματος Λογοθεραπείας, Πάτρα – ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας)  – για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023.

https://praktiki.upatras.gr/?p=7645