Στοιχεία Επικοινωνίας Εκπαιδευτικών για Πτυχιακή Εργασια

 

Όνομα Εκπαιδευτικού                       Email Επικοινωνίας
Δρ. Βιρβιδάκη                                     evirvidak@upatras.gr
Δρ. Νανούση                                      vicky.nanousi@yahoo.gr
Δρ. Νασίκα                                         fnasika@upatras.gr
Δρ. Νούσια                                         annousia@upatras.gr
Δρ. Πλακούδα                                    katplalin2@gmail.com
Δρ. Χολή                                             linaxoli@yahoo.gr