Το Τμήμα μας συμμετέχει με μια σειρά από άλλα Ιδρύματα κάθε χρόνο σε Summer School Λογοθεραπείας. 

Δύνανται να συμμετέχουν φοιτητές τρίτου έτους και άνω με πιστοποιημένη γνώση Αγγλικής.  Έχει δημιουργηθεί “μάθημα” στο eclass με τίτλο Summer School 2023 για όσους ενδιαφέρονται για πληροφορίες.