Το Τμήμα μας συμμετέχει με μια σειρά από άλλα Ιδρύματα κάθε χρόνο σε Summer School Λογοθεραπείας και φέτος θα γίνει διαζώσης στο TURKU Φιλανδίας14-21/8.

Έχει δημιουργηθεί “μάθημα” στο eclass με τίτλο Summer School 2022 για όσους ενδιαφέρονται για πληροφορίες.

Η επιλογή των φοιτητών θα γίνει με βάση την επίδοση καθώς και το ποσοστό των μαθημάτων που έχει ολοκληρώσει με βάση το εξάμηνο φοίτησής του/της. Απαιτείται και πιστοποιημένη γνώση Αγγλικής.

Προθεσμία αίτησης 14/3