Την Παρασκευή 10/11 στις 12.15 μ.μ. στην Αίθουσα ΠΑΜ 13 θα πραγματοποιηθεί συνάντηση φοιτητών/φοιτητριών επί πτυχίω και 4ου έτους με τις Ακαδημαϊκές Συμβούλους Σπουδών κες Γεωργοπούλου και Γερονίκου για θέματα που αφορούν την ακαδημαϊκή πορεία και πρόοδο, τη συμμετοχή στην ακαδημαϊκή κοινότητα, τυχόν δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην πρόσβαση στις υπηρεσίες του Τμήματος, στην παρακολούθηση μαθημάτων, κ.α.