Στο Τμήμα Φοιτητικής Εστίας Πατρών

λειτουργεί από σήμερα το email: fep@upatras.gr, στο οποίο θα πρέπει να απευθύνονται οι φοιτητές των Τμημάτων του Ιδρύματος που λειτουργούν στο Ρίον για θέματα στέγασης, για τα οποία αρμόδιο είναι το παραπάνω Τμήμα.

Ο Αντιπρύτανης Φοιτητικής Μέριμνας

Μάρκος Μαραγκός