Η ύλη του μαθήματος “Ψυχολογία της Γλώσσας και Νευρογλωσσολογία”, το οποίο διδάχτηκε το χειμερινό εξάμηνο από την κ. Διακογιώργη (ΤΕΑΠΗ) βρίσκεται στην ιστοσελίδα της:
https://eclass.upatras.gr/modules/document/?course=PDE1830