ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

Οι πρωτοετείς φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2023- 2024 του Πανεπιστημίου Πατρών οι οποίοι επιθυμούν να διαμείνουν στις Φοιτητικές Εστίες του Πανεπιστημίου
Πατρών, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά στην Ηλεκτρονική πλατφόρμα https://stegasi.upatras.gr το διάστημα από 3 έως 20 Οκτωβρίου 2023. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στέγασης αποτελεί η ολοκλήρωση της 2ης φάσης της ηλεκτρονικής εγγραφής – οριστικοποίησης πρωτοετών φοιτητών ακαδ. έτους 2023-2024 στο πληροφοριακό σύστημα του Πανεπιστημίου Πατρών (eggrafes.upatras.gr) και η έκδοση σχετικής βεβαίωσης εγγραφής από τη γραμματεία του τμήματος.

Η υποβολή της αίτησης στέγασης πραγματοποιείται με χρήση του κωδικού υποψηφίου Πανελλήνιων εξετάσεων, καθώς και του προσωπικού λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπου θα σας αποσταλεί προσωρινός κωδικός πρόσβασης.

Επισήμανση: Με την παραλαβή του  δωματίου θα πρέπει να έχει προσκομισθεί η βεβαίωση εγγραφής από τη γραμματεία του τμήματος. 

Πληροφορίες για τη διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υπάρχουν στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου Πατρών
στην ενότητα Στέγαση https://www.upatras.gr/foitites/foititiki-merimna/stegasi/ 

 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ:
√ Τμήμα Φοιτητικής Εστίας Πατρών
Τηλ.:(Ρίο)  2610 962183, 962188, 962180, (Κουκούλι) 2610
962942, 962941
E-mail: fep@upatras.gr

 

√Τμήμα Φοιτητικής Εστίας Μεσολογγίου
Τηλ.: 26310 58257   

E-mail: asalapas@upatras.gr