Ανακοίνωση για εγγραφές “Εισαγομένων με τις ειδικές κατηγορίες των Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό, που εισήχθησαν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024”, θα πραγματοποιηθούν από Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2023 έως και Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2023  στην εφαρμογή eggrafes.upatras.gr